Tæller © 2002-01-18 Jørgen Thomsen, jth@jth.net

jth.net Brug jth.nets
godkendte navneservere
til dine domæner!

Forslag til ny standardkonfiguration

Dette er beregnet til alle de private, der bestiller Pro@ccess ADSL og som har et andet behov end virksomheder. En privatperson, der bestiller Pro@ccess ADSL gør det formodentlig for at få en fast IP-adresse til Internet-spil og/eller til en enkelt server. Det kunne være fx. en Linux maskine som server og 2 Win98 maskiner på et LAN til surf og spil. Det er et krav, at mindst een maskine hos kunden har helt uhindret adgang til Internettet og kan bruges til almindeligt anvendte programmer som ICQ, NetMeeting mv.

Det forlyder, at priserne på Speedstream 5711 og Cisco 1401 er henholdsvis ca. 4350 og 5300 kr.

NAT/PAT opsættes som følger, idet den eksterne faste IP-adresse ikke indgår i NAT oversættelsen ved udgående requests.

Protokol Port IP-adresse Beskrivelse
TCP 20, 21 (FTP) 192.168.1.2 File server
TCP, UDP 22 (SSH) 192.168.1.2 SSH Remote Login Protocol
TCP 23 (TELNET) 192.168.1.2 Telnet
TCP, UDP 25 (SMTP) 192.168.1.2 Postserver
TCP, UDP 53 (DNS) 192.168.1.2 Domain name server
TCP, UDP 80 (HTTP) 192.168.1.2 Web server
TCP, UDP 110 (POP3) 192.168.1.2 POP3 server
TCP, UDP 143 (IMAP) 192.168.1.2 IMAP server
TCP, UDP 443 (HTTPS) 192.168.1.2 http protokol over TLS/SSL
TCP,UDP,ICMP 23 (TELNET), 161 (SNMP) og alle øvrige 192.168.1.1 Ledes til router, når afsender er Tele Danmarks overvågningsmaskiner
TCP, UDP 50600-50619 192.168.1.6 Åbne porte til ICQ, spil m.v.
TCP, UDP 50700-50719 192.168.1.7 Åbne porte til ICQ, spil m.v.
TCP, UDP 50800-50819 192.168.1.8 Åbne porte til ICQ, spil m.v.
TCP, UDP 51600-51619 192.168.1.106 Åbne porte til ICQ, spil m.v.
TCP, UDP 51700-51719 192.168.1.107 Åbne porte til ICQ, spil m.v.
TCP, UDP 51800-51819 192.168.1.108 Åbne porte til ICQ, spil m.v.
TCP,UDP,ICMP alle øvrige ekstern IP Ledes til kundens egen maskine med offentlig IP-adresse. 

Firewall: Afviste: source adresser fra 10/8 og 192.168/16 net samt 0.0.0.0. NetBIOS porte 137-139 samt 445 lukkede. Ingen svar på ping undtagen fra bestemt Tele Danmark router.


Officielle portnumre  
Servicenavne og forkortelser
ProtokolnumreHost (IP-adresse) Beskrivelse
192.168.1.1 Routers interne adresse
192.168.1.2 Postserver, web-server, samt file og Domain Name Server
192.168.1.3 Reserveret
192.168.1.4 Reserveret
192.168.1.5 Reserveret
192.168.1.6-100 Adresser, der uddeles af DHCP server til maskiner på LAN
(6-8 har åbne porte, jvf. ovenfor)
192.168.1.101-254 Adresser, der kan sættes op manuelt på maskiner på LAN
(106-108 har åbne porte jvf. ovenfor)
ekstern IP Kundens egen maskine med offentlig IP-adresse

Nedenfor listes de øvrige specielle ting i konfigurationen. Da dette er en standardkonfiguration, og Tele Danmark har et ønske om at begrænse kundernes adgang til routeren m.m., så indlægges der også nogle begrænsninger (som i vers. 1.05 af dette forslag er lettet lidt).

Værktøj til folk med egen SpeedStream 5711 router

Konfiguration vha. browser (kan ikke bruges ved TDKs konfiguration!)
Efficient DSLtools CD-ROM (12 MB) med programmer, manualer og eksempler

BAT-filerne nedenfor genererer router-kommandoer i 3 filer conf1.bat, conf2.bat samt conf3.bat, som med TFTP (copy tftp@<PC IP-adresse>:conf1.bat conf1.bat, husk eth ip filter flush input) skal overføres til routeren, hvorefter de eksekveres i routeren med kommandoen execute conf1.bat. Denne kommando starter en konfigurationsprocess med flere boots af routeren og automatisk eksekvering af conf2.bat og conf3.bat.
Efter download, så tast conf5711 eller cnf5711s for at få en kort vejledning.
I v. 1.10 er parametrene ændret, så man angiver linjehastigheden (256, 512, osv) aht upload. Tidligere var den fast 256 Kbps medmindre man selv ændrede den i conf2.bat. Password er standard 'admin' efter konfiguration. Kan ændres med system admin 'password' .

Routerlistninger

Advarsel: Routerkonfigurering er ikke en simpel ting! Overvej nøje, hvad du kaster dig ud i. Man kan ikke uden ekstra viden bruge ovennævnte til at konfigurere Tele Danmarks router, hvad man i øvrigt heller ikke må ifølge abonnementsbetingelserne.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!