Tæller © 2000-10-21 Jørgen Thomsen, jth@jth.net

Konfigurering af LAN

Ud fra den konfiguration af SpeedStream 5711 routeren, som jeg har lavet, må maskinerne på LANet konfigureres på en bestemt måde.

Beskrivelsen i det følgende tager udgangspunkt i Windows 98. Det må dog være muligt at anvende principperne under andre operativsystemer. Denne konfiguration er afprøvet i et LAN med 1 Linux server (192.168.1.2) og 3 Windows 98 maskiner (a.b.c.d, 192.168.1.106, 192.168.1.107), hvor a.b.c.d er den offentlige faste IP-adresse.

Det forudsættes, at den, der læser og udfører denne konfiguration har et grundlæggende kendskab til begreber som redigering af filer, registry editor og Kontrolpanel. Hvis man ikke har det, anbefales det, at man søger hjælp til konfigureringen hos en mere kompetent person.

Det fulde udbytte af konfiguration efter denne vejledning fås, når dynamisk tildeling af lokale IP-adresser via DHCP ikke anvendes, således at hver enkelt maskine på LANet har en fast, lokal IP-adresse. I modsat fald kan der være eller senere opstå problemer med bl.a. at dele filer og printere mellem den 'offentlige' maskine og de andre maskiner på LANet fx. når et netværkskort skiftes.

LANet er konfigureret med en række maskiner med lokale, ikke-offentlige adresser i intervallet 192.168.1.6-100 ved dynamisk allokering og 192.168.1.101-254 ved fast allokering. En enkelt af maskinerne på LANet er tildelt den offentlige faste IP-adresse (a.b.c.d) i stedet for en 192.168.1.w adresse.

Maskinen med den faste offentlige IP-adresse

Andre maskiner på det lokale LAN netværk

Network Neighborhood/Andre Computere

Kontrol af konfigurationen

Valid XHTML 1.0!