© 2000-10-20 Jørgen Thomsen, jth@jth.net

Network Neighborhood/Andre Computere

Hvis man skal have fil- og printerdeling til at fungere mellem maskinen med den offentlige adresse og andre maskiner på LANet, så lav følgende fil og læg den på alle maskiner på LANet som C:\Windows\lmhosts. På andre operativsystemer end Windows 9x vil navnet lmhosts være det samme, men placeringen anderledes.

192.168.1.2 MYSERVER
a.b.c.d VENNELY1
192.168.1.w VENNELY2
osv.

Her er a.b.c.d den offentlige IP-adresse, 192.168.1.w den lokale IP-adresse for hver enkelt maskine. MYSERVER samt VENNELY1 og VENNELY2 er de frit valgte navne på de enkelte maskiner i LANet. Det skal være de navne, som maskinerne er tildelt i forbindelse med fil og printerdeling. Husk at afslutte sidste linje med et linjeskift.
Navn på computer

Man kan komme til at mangle nogle af de andre maskiner på LANet, når man åbner ikonet Network Neighborhood/Andre Computere. Her kan Windows 98s søgefunktion være en hjælp. Brug menupunktet Start/Find/Computer (Start/Søg efter../Computer) og indtast navnet på den manglende maskine

Find anden computer

Træk derefter ikonet fra dette vindue over i Network Neighborhood/Andre Computere som en genvej. Herefter vil det altid være til stede.Vær også opmærksom på, at der kan gå op til 15 minutter før alle maskiner på LANet kender hinanden. Brug eventuelt menupunktet Refresh til at få flere maskiner vist.

Sørg for at eventuelle installerede firewalls fx. ZoneAlarm har fået opsat subnettet 192.168.1.0 og den offentlige IP-adresse som 'venlige' computere.

Tilbage Frem

Valid XHTML 1.0!