© 2003-02-10 Jørgen Thomsen, jth@jth.net

Pro@ccess ADSL standardkonfiguration
(SpeedStream 5711)

TDCs specifikationer
Protokol Port IP-adresse Beskrivelse
TCP 21 (FTP) 192.168.1.4 File server
TCP 25 (SMTP) 192.168.1.2 Postserver
TCP, UDP 53 (DNS) 192.168.1.4 Domain name server
TCP 80 (HTTP) 192.168.1.3 Web server
TCP 23 (TELNET) 192.168.1.1 Ledes til router, når afsender er Tele Danmarks overvågningsmaskiner ellers lukket

 

Host (IP-adresse) Beskrivelse
192.168.1.1 Routers interne adresse
192.168.1.2 Postserver
192.168.1.3 Web-server
192.168.1.4 FTP-server, Domain Name Server
192.168.1.5 Reserveret
192.168.1.6-100 Adresser, der uddeles af DHCP server til maskiner på LAN
192.168.1.101-254 Adresser, der kan sættes op manuelt på maskiner på LAN

 

  • Alle andre end de nævnte porte er lukkede for trafik initieret udefra.
  • PVC værdien på ATM interfacet er 101 (RFC 1483) og protokol er RAWIP
  • Domain Name Servere sættes til 193.162.159.194 og 193.162.145.130
  • Al trafik til router med undtagelse af pings fra LAN afvises
  • NETBIOS trafik til/fra Internet tilladt
  • Ingen adgang til WEB GUI interfacet i routeren
  • Ingen SNMP adgang til routeren
  • Ingen trafik til Tele Danmarks overvågningsmaskiner
  • Telnet til router kun fra Tele Danmarks overvågningsmaskiner

Routerlistning

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dette er en FRAME-fri zone!